Logotypes

08 July 2013
ogo-mayato-Schwarzweiß_300ppi.tif(408.25 kB)
08 July 2013
Logo-mayato-RGB_72ppi.jpg(45.47 kB)
08 July 2013
Logo-mayato-HKS_60.eps(138.58 kB)
08 July 2013
Logo-mayato-Graustufen_72ppi.jpg(21.65 kB)
08 July 2013
Logo-mayato-Graustufen_300ppi.tif(350.69 kB)
08 July 2013
Logo-mayato-CMYK_300ppi.tif(1.82 MB)